Vistas 2013

Fjällpromenad från Nikkaluokta till Abisko genom Vistasdalen.

Början, nedre Vistasdalen


Monica och Nemi i Abisko.

Vistaskåta.

Nemi med packning.

Vistasstugan


Vistasstugan mot öster.

Utsikt från vistasstugan.

Bron på Vistasstugans hundstuga.

Övre Vistasdalen


Övre vistasdalen.

Tavling.

Egot med betande hund.

Monica i övre vistas.

Utsikt ned mot vistas.

Slutet


Framme vid lappporten.

Copyright Olof Hagsand o Monica Hagsand-Öberg 2013
3487